Stílusház | Jelentkezés
17317
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17317,page-parent,nouveau-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Jelentkezés a Lakberendező képzésre

Felnőttképzési engedély száma:
E-001311/2015/A001
E-001819/2018/A001


2020. február 10-én induló képzésünket nappali (hétköznap délelőtti) időbeosztással hirdetjük meg,
az időbeosztásról részletesen itt tájékozódhatsz.

 

Görgess lejjebb a Jelentkezési lap kitöltéséhez!
A csoportok csak megfelelő létszám esetén indulnak

A jelentkezés feltételei:

  • Az oldal alján található Jelentkezési lap kitöltése és elküldése
  • Motivációs levél eljuttatása a titkarsag@stilushaz.hu e-mail címre
  • 50.000,- Ft beiratkozási díj befizetése/átutalása az alábbi  számlaszámra:

Stílusház Stúdió Kft
Sberbank Magyarország 
14100103-19213360-70000002

A jelentkezés a beiratkozási díj befizetésével/átutalásával válik érvényessé.

A beiratkozási díj összege a tandíj első részletének minősül.

Ha egy csoport létszám hiányában nem indul, a befizetett beiratkozási díjat visszatérítjük.

Jelentkezni személyesen is lehet a képzés helyszínén (1073 Budapest, Erzsébet körút 26.) ügyfélfogadási időben:

  • csütörtöki napokon 10.00-17.00 óráig,
  • szombati tanítási napokon 09.00-14.00 óráig.

A jelentkezéskor kérjük, hozd magaddal személyi igazolványodat és érettségi bizonyítványodat.

További információért keresd Szabó-Ferenczi Melindát a +36 30 509 1913 telefonszámon, vagy írj a titkarsag@stilushaz.hu e-mail címre.


Adatkezelési  tájékoztató

 

A Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt. (székhely: 1171 Budapest, Lemberg utca 182/B.; elektronikus levelezési cím: titkarsag@stilushaz.hu), mint Adatkezelő törvényi előírások alapján, az Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzata 2. és 3. pontja szerint kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek a felnőttképzési tevékenység jogszerű folytatásához, valamint a kapcsolattartás és a számlázás céljából elengedhetetlenek.

Az adatkezelés célja tehát az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás és kommunikáció. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapul, amelynek célja a jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

A felnőttképzésben részt vevő Érintettek adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja teljesíteni törvényi kötelezettségeit, valamint vállalt szolgáltatásait az Érintettek felé.

A felnőttképzésben részt vevő Érintett által megadott személyes adatok az Érintett részére kiállítandó, államilag elismert bizonyítványok kiállítása céjából, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából, törvényi előírások által meghatározott körben továbbításra kerülnek.

Az Adatkezelő a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A felnőttképzésben részt vevő Érintett a jelentkezési és/vagy beiratkozási eljárás során hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel a szolgáltatás igénybevételének hatékonysága érdekében együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére az Adatkezelő átadja kapcsolattartásra alkalmas adatait, s így harmadik fél is eljuttathasson az Érintettnek címzett elektronikus tartalmat.

A Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt. saját szervezésű rendezvényein alkalmanként fényképeket készít, melyeket közzétesz honlapján, illetve egyéb internetes felületein (facebook). Érintett a közzétett fényképek teljes vagy részleges eltávolítását igényelheti, amennyiben azokon nem kíván szerepelni.

A kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, az adatokat az adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül, harmadik személynek nem adjuk át. Az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben (Isztv.) foglalt valamennyi kötelezettségnek, valamint az EU 2016/679 (2016. április 27.) rendeletében foglaltaknak.

Az adatkezelés helye: a Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt., mint Képző Intézmény képzési helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet körút. 20. Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A személyes adatok fentiekben részletezett célú kezeléséhez adott hozzájárulás – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – visszavonható az adatkezelés helyén személyesen, vagy levélben, valamint a titkarsag@stilushaz.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal.

Érintett tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről. A részletes Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat megtekinthető itt.

A hozzájárulás önkéntes.

 

Hozzájáruló nyilatkozat

 

A Jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg kijelentem, hogy a Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt.  Adatvédelmi- és adatkezelési szabályzatát elolvastam, és a Szabályzat ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogya Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt. mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, a jelentkezési/beiratkozási eljárás során rögzített személyes adataim aa Stílusház Stúdió Kft. és a Stílusház Kreatív Bt. adatbázisába kerüljenek, valamint azokat működése körében nyilvántartsa és kezelje.

A Jelentkezési lap kitöltésével tudomásul veszem, hogy a szükséges és elégséges adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja teljesíteni törvényi kötelezettségeit, ezért hozzájárulok ahhoz, hogy

  • személyes adataim a részemre kiállítandó, államilag elismert bizonyítványok kiállítása céljából, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából, törvényi előírások által meghatározott körben továbbításra kerülnek;
  • kapcsolattartásra alkalmas adataim az Adatkezelővel a szolgáltatás igénybevételének hatékonysága érdekében együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére továbbításra kerülnek, s így harmadik fél is eljuttathasson számomra címzett elektronikus tartalmat.

 

 


JELENTKEZÉSI LAP

A beiratkozási díjat (50.000,-Ft) a jelentkezési lap elküldését követően az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

Stílusház Stúdió Kft
Sberbank Magyarország 
14100103-19213360-70000002